Lead Engineer

Als Lead Engineer geef je leiding aan een groep constructeurs en ben je technisch en projectmatig verantwoordelijk voor meerdere opdrachten. In samenspraak met de opdrachtgever stel je de specificaties van het te ontwerpen product.

Je weet een vertaalslag te maken van de wens van de opdrachtgever naar jouw team van constructeurs om de constructie eisen op te stellen en technisch te laten uitwerken. Je hebt daarbij regelmatig contact met de klant om de voortgang af te stemmen.

Overzicht werkzaamheden:

Je bent als aanspreekpunt verantwoordelijk voor een (inhoudelijk) optimale relatie met deze opdrachtgever en bent in staat zijn een vertrouwensrelatie op te bouwen op basis van communicatie en kennis.

Je geeft proces en beleidsmatig advies aan klanten en bepaalt, bewaakt en evalueert de uitgangspunten van het project.

Je geeft leiding aan jouw team van constructeurs en ontwerpteam en verdeelt en bewaakt de taken binnen het team. Je draagt de verantwoordelijkheid voor (ook door anderen) gemaakte complexe berekeningen en controleert ontwerpen op produceerbaarheid en functionaliteit. Ook Adviseer je voortdurend in het ontwerpproces de ontwerpers en constructeurs betreffende de haalbaarheid van ontwerpvoorstellen en begeleidt bij verbetermogelijkheden. Je presenteert de resultaten aan de opdrachtgever.

Contact

CO-ingenieurs.
We realize your ambitions.

CO-Ingenieurs heeft vestigingen in: Apeldoorn, Hengelo, Boxmeer, Groningen en Rotterdam

Cookie instellingen